НАЧАЛО

ПРОЕКТИ

ЗА НАС

КОНТАКТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nVote

Система за гласуване в етажна собственост

 

Списък с административни документи

Искане до Кмета за свикване на първо общо събрание на собствениците.
Искане до Кмета за свикване на общо събрание на етажната собственост.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛЯ).
Разписка за връчване на покана за Общо събрание.
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ.
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ОТ КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ (КОНТРОЛЬОРА).
ИСКАНЕ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛЯ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ.
ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
СПИСЪК КЪМ ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПРИСЪСТВАЛИТЕ СОБСТВЕНИЦИ И ПЪЛНОМОЩНИЦИ.
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
РАЗПИСКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОТОКОЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
ПРОТОКОЛ ЗА ЗАЛЕПВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОТОКОЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КМЕТА ЗА ИЗБРАН НОВ УПРАВИТЕЛ / УС.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ ОТ УПРАВИТЕЛЯ И СОБСТВЕНИЦИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ УПРАВИТЕЛЯ (ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ).
Протокол за установяване на нарушение от управителния съвет.
Молба до Кмета за предприемане на действия по ЗАНН.
ПЪЛНОМОЩНО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ.
ПЪЛНОМОЩНО НА ЧЛЕН НА ДОМАКИНСТВОТО, РОДНИНА, СОБСТВЕНИК В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
ПЪЛНОМОЩНО НА ДРУГО ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Годишен бюджет на етажната собственост.
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕДУЦИРАНЕ НА КОНСУМАТИВНИ РАЗХОДИ.
Книга на собствениците в етажната собственост.
ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
Наръчник на домоуправителя.
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ.
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА, част ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ.

 

НАЧАЛО ПРОЕКТИ ЗА НАС КОНТАКТИ